Svobodní v komunální politice vychází obecně z těchto principů:

 

 1. Obce hospodaří zpravidla s vyrovnaným rozpočtem a dluhy tvoří jen v mimořádných situacích za souhlasu kvalifikované většiny zastupitelů. Svobodní toto pravidlo hospodaření obcí  prosazují jako analogii návrhu ústavního zákona o vyrovnaném rozpočtu na úrovni státu.
   
 2. Obce vynakládají prostředky na prvním místě na veřejné statky, tj. na obecní silnice, chodníky a zajištění pořádku a čistoty v obcích.
   
 3. Obce zásadně nepodnikají. Obce svými aktivitami nesmí deformovat tržní prostředí.
   
 4. Obce ukládají přebytky běžného hospodaření zásadně konzervativně, tj. do aktiv s minimálním rizikem.
   
 5. V případě obecních zakázek se obce nesmějí odvolávat na obchodní tajemství a uzavřené smlouvy jsou veřejné.
   
 6. Svobodní podporují změny daňových zákonů tak, aby maximum peněz zůstalo v kapsách lidí,  aby se omezilo přerozdělování jak na úrovni státu, tak na úrovni obcí. Přerozdělování výnosu  daní občanů České republiky na úrovni Evropské unie je třeba odstranit.

  ·   03.11.2014
Přihlášení - vstup pro členy a příznivce