Petice za vypsání referenda o vystoupení České republiky z EU

Tato petice je peticí podle zákona o právu petičním. Lze ji podepsat jen osobně na papír, nikoliv prostřednictvím Internetu. Petici si můžete vytisknout, sebrat několik podpisů a odeslat na adresu koordinátora petic Svobodných Jindřicha Pilce - viz níže.

Datum ukončení sběru nebylo zatím stanoveno - SBĚR PETICE STÁLE PROBÍHÁ!

Petice podle petičního zákona má oproti elektronickým peticím tu zásadní výhodu, že adresát petice (orgán, kterému je petice určena) se v časovém termínu musí peticí zabývat a v odpovědi se vyjádřit ke splnění požadavku či k důvodům pro jejich nesplnění. Skutečné podpisy mají výrazně větší politickou váhu, neboť ukazují počet občanů, kteří jsou pro téma petice ochotni obětovat minutu na vyplnění/podepsání formuláře a související činnosti (vytištění/odeslání petičního archu, návštěva petičního místa).

Text petice

My, níže podepsaní občané České republiky prostřednictvím této petice dle zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním vyzýváme tímto Vládu ČR, aby navrhla Parlamentu zákon o referendu s touto otázkou: „Souhlasíte, aby Česká republika vystoupila z Evropské unie?“ Od vstupu České republiky do EU v roce 2004 se výrazně změnila jak EU, tak podmínky našeho členství. Lidé by měli znovu rozhodnout, zda si přejí další členství České republiky v EU, nebo zda si přejí Českou republiku jako samostatný nezávislý stát.

 

Stáhnout petici (pro tisk)

 

Staženou petici můžete vytisknout a po získání podpisů odeslat na adresu uvedenou na petici. Petice, prosíme, posílejte obyčejnou poštou (NE doporučeně).

Doručovací adresa:

Jindřich Pilc
Benešova 219
411 12 Čížkovice

 

Petice za svobodnější život a podnikání

My, níže podepsaní občané České republiky prostřednictvím této petice dle zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním, přesvědčeni o zhoubném vlivu byrokracie na živnostníky i drobné podnikatele, odmítáme vznik dalších byrokratických překážek a vyzýváme Vládu České republiky, aby systematicky pracovala na odstranění byrokracie, která dusí naše podnikatele, omezuje jejich konkurenceschopnost a bere lidem práci.

Čtyři příklady, jak stát komplikuje lidem a firmám život:

Registrační pokladny

Stát by neměl svou neschopnost řádně vybrat daně řešit tím, že všechny podnikatele, z nichž většina poctivě plní své povinnosti, plošně zatíží novou byrokracií.

Zvýšené náklady na zavedení systému elektronických tržeb budou muset podnikatelé promítnout do ceny zboží, a náklady tak nakonec ponesou všichni občané.

Povinné zdravotní prohlídky

Stát vyžaduje, aby každý člověk před nástupem do zaměstnání a při jeho ukončení absolvoval povinnou zdravotní prohlídku u tzv. závodního lékaře.

Opatření nadměrně zatěžuje zaměstnavatele i samotné zaměstnance. Toto považujeme za zbytečné obtěžování lidí, zvyšování nákladů a dodatečný finanční transfer do zdravotnictví, protože dochází ke zdvojení prohlídek, jednak praktickým a následně i závodním lékařem. Zaměstnavatelé a zaměstnanci by měli mít právo se na prohlídkách svobodně domluvit.

Zatěžování nadměrným statistickým vykazováním

Podnikatelé jsou stále ve větší míře zatěžováni povinným vyplňováním všemožných statistických výkazů. Do nich se často místo z velké části vypisují údaje, které už tak povinně poskytují i jiným státním úřadům a institucím. Celou řadu údajů, které statistický úřad po podnikatelích požaduje, má už přitom stát k dispozici prostřednictvím orgánů finanční správy, sociálního zabezpečení, sbírky listin vedené u rejstříkových soudů apod.

Řada statistických zjišťování je navíc pro podniky natolik komplikovaná, že stejně není v jejich silách poskytovat přesné údaje, a proto často údaje jen odhadují (spotřeba paliv a energií, produkce odpadů).

Oznamování údajů úřadům

Občané a firmy jsou nuceni oznamovat a vykazovat celou řadu stejných údajů souběžně několika úřadům. Jedná se přitom zpravidla o údaje, které jsou dostupné z registrů, jež má stát k dispozici (příklady – změna bydliště či rodinného stavu apod.).

 

Stáhnout petici (pro tisk)

Stáhnout informační list k petici (pro tisk)

 

Staženou petici můžete vytisknout a po získání podpisů odeslat na adresu uvedenou na petici. Petice, prosíme, posílejte obyčejnou poštou (NE doporučeně).

Doručovací adresa:

Jindřich Pilc
Benešova 219
411 12 Čížkovice


  ·   23.06.2015
Přihlášení - vstup pro členy a příznivce