František Matějka

45 let, zakládající člen Svobodných, ředitel Hradiště Šárka o.p.s. - národní kulturní památka bez dotací, trojnásobný bloger roku na iDNES.cz s více 1.500 články a 9,5 mil přečtení, otec tří synů.


Vážené dámy, vážení pánové,

považuji následující období pro Svobodné za přelomové a klíčové. Proto mi dovolte, prosím, abych své vlákno zahájil obsáhleji, než bývá zvykem. V roce 2009 jsem se poprvé v životě rozhodl spojit část svého života s politickou stranou. Je mi dodnes ctí, že jsem mohl s řadou z Vás tehdy zvednout ruku a Stranu svobodných občanů založit. Po tříleté přestávce jsem se po zralé úvaze své i rodiny před několika málo měsíci vrátil. K tomuto kroku mě dovedly primárně naše děti doma, jejich osud v České republice a přesvědčení, že pomocnou ruku, pokud pro ně chci do budoucna nějakou změnu a nechci je zanechat bez boje v socialismu, najdu na konci vlastní paže. Děti jsou fantastickou motivací k výkonům v řadě oblastí života jejich rodičů. Po svém návratu jsem kandidoval do Republikového výboru. Dovolte mi na tomto místě ještě jednou poděkovat za Vaši důvěru a zisk nejvyššího počtu hlasů. S ohledem na mé cíle, za které jsem připraven nést také osobní odpovědnost, a které jsem si v souvislosti s návratem mezi Vás stanovil, je to však málo. Proto nyní kandiduji ve volbách místopředsedů strany a žádám Vás ještě jednou v krátké době o nejen potvrzení Vaší nedávné volby, ale zcela troufale také o ještě silnější mandát.

Nabízím své služby a kus svého života. Nabízím osobní zkušenosti z řady oborů a poučení z výher i proher, z nichž žádná není teoretickou poučkou ze skript a učebnic. Letos mi bude 45 let, jsem ženatý a mám tři syny. Nenabízím Vám kus svého života, práci, zkušenosti a znalosti z nějakého altruismu či snad vyšších dnes tak pokřivených společenských principů mravních. Kandiduji na pozici jednoho z místopředsedů Svobodných primárně proto, abych se mohl podívat vlastním dětem do očí, až se mě jednou zeptají „tati, a co jsi tehdy, když to šlo u nás i v Evropě do kopru, dělal ty?“. Věřím, že podobně to má ve svém životě nastaveno mnoho z Vás. Věřím, že toto je jedna z nejsilnějších motivací, která nás všechny spojuje, ať už děti máte či teprve budete mít, abychom se v roce 2017 konečně dostali společně do sněmovny a získali politickou moc, která je nezbytně nutná a musí v čase předcházet prosazování našich idejí.

Mám v souvislosti s mojí kandidaturou jediný hlavní cíl, přičemž jsem připraven mu obětovat dva roky svého života, stejně jako moje rodina, což považuji za nezbytný předpoklad ke klidu a prostoru pro práci ve Svobodných. Tím cílem je získat minimálně 5% v parlamentních volbách 2017 a podřídit tomu všechny děje a procesy uvnitř strany. Úspěšně pak obhajovat naše ideje skrze takto získanou politickou moc ve sněmovně a v dalších volbách získat na svoji stranu ještě více voličů. Cokoli jiného považuji za neúspěch a jsem připraven okamžitě rezignovat, pokud prvního cíle, tedy vstupu do sněmovny, nedosáhneme.

Měl jsem neopakovatelnou možnost porovnávat vnímání Svobodných jako člen po dobu tří let, ale také a zejména jako nečlen po stejně dlouhou dobu. Svobodní jsou v očích veřejnosti, přestože máme čtyři místopředsedy, vnímáni jako „Petr Mach a nikdo dál“, a to o nás po šesti letech existence ještě slyšela stále méně než polovina voličů. Jsem přesvědčen, že Republikové předsednictvo musí po podzimních volbách reprezentovat takové individuality, které zdaleka nemusí mít dokonalé znalosti ve všech dílčích problematikách, protože na to existuje řada odborníků uvnitř strany jako vědomostní zázemí, jen je využít. Musí mít však odžité manažerské a mediální zkušenosti, jednoznačně schopnost vybudit emoce u veřejnosti, zaujmout ji a mít schopnost psaného i mluveného projevu od pasu napříč všemi druhy médií. Musí mít schopnost nezávisle na sobě každý zvlášť reagovat v reálném čase na podněty zvenčí a být při komentářích a návrzích řešení vždy první na pásce, pokud jde o stanoviska, která by měli lidé venku hlasitě slyšet. Stanoviska k tématům, která lidi zajímají, nikoli stanoviska, o kterých se my, doposud uzavřeni mezi sebou mnohdy v teoretických poučkách, domníváme, že o ně stojí.

V podnikatelském prostředí jsem získal už od roku 1992 zkušenosti jako živnostník, vlastník obchodních podílů, akcionář, představitel statutárních orgánů několika společností a zaměstnavatel lidí, kterým jsem poskytl pracovní příležitosti. Zkušenost mám ale například i s chybným podnikatelským rozhodnutím před dvaceti lety, které se pro mě stalo paradoxně nakonec jedním z nejdůležitějších zdrojů poučení v mém životě, když jsem pak následně před patnácti lety prošel konkurzem fyzické osoby a exekucemi. Hoď kamenem, kdos nezhřešil. Vím jaké to je být na dně a kolik úsilí to stojí se zase zvednout a kolik cílené energie, kterou člověk nesmí plýtvat na blbosti, to obnáší. Proto mnohdy neztrácím čas voliče nepřinášejícími interními diskusemi nad teoretickými tématy, protože vím, že život je krátký a hraje se na výsledky. V případě politické strany je tím jediným výsledkem zisk politické moci k realizaci idejí.

Vím, jaké to je být perzekvován státní mocí proto, že jsem „veřejně známý občanský aktivista“, jak se několikrát v různých řízeních objevilo v úředních listinách. Ve veřejném životě jsem byl například iniciátorem mezinárodní petice proti přijetí Lisabonské smlouvy ve všech národních jazycích členských států, kterou podepsaly desítky tisíc lidí z cca dvaceti států Evropské unie, a kterou osobním dopisem mně adresovaným kvitoval tehdejší prezident republiky. Byl jsem autorem Petice Již nikdy 100 na 100, prosím!, kterou po patových parlamentních volbách podepsaly v minulosti tisíce občanů České republiky, a která byla zmiňována v řadě médií a následně projednávána oběma parlamentními komorami. Opakovaně jsem byl v televizi ve věci veřejného odporu proti sčítání lidu. Byl jsem za to exemplárně potrestán nejvyšší pokutou u nás ve správním řízení a označen za rebela, podněcujícího občany k neposlušnosti vůči státní moci. Přesto na svých argumentech o neúčelnosti vynaložených prostředků a bezprecedentním zásahu do ochrany informací občanů trvám a bude-li sčítání lidu znovu, nebudu postupovat jinak. Veřejně jsem například vystoupil také proti VZP a jejímu řediteli Kabátkovi a poukázal na nekalé praktiky VZP a na ni napojené instituce, organizace a dodavatele služeb z oblasti lékařské lobby na poli onkologie. Inicioval jsem petici za zpřístupnění nejmodernější protonové léčby občanům České republiky, dokázal pod ni společně s ostatními v týmu získat podpisy více než 215.000 občanů a za účasti televizních kamer obhajoval a obhájil před Výborem pro zdravotnictví a sociální politiku Senátu Parlamentu České republiky její požadavky proti tehdejšímu ministru zdravotnictví Holcátovi. Zkušenosti mám také z vystupování v přímých televizních přenosech se sledovaností cca 750.000 diváků při diskusních pořadech například proti tehdejšímu ministru zdravotnictví Hegerovi ve věci bezprecedentního zásahu do občanských svobod v souvislosti s plošným zákazem kouření v restauracích, nebo tehdejšímu ministru spravedlnosti Pospíšilovi ve věci násilné trestné činnosti.

Již sedmým rokem píšu blog na portálu iDnes.cz. Přes 1.500 článků otevřeli čtenáři více než 9,6mil krát a poctili mě třikrát po sobě titulem Blogera roku. Jednou jsem skončil na třetím místě a jednou druhém, to vše mezi cca 15 tisíci jiných autorů. Přes tuto publikační činnost jsem však přesvědčen, že lepší, než jen psát, je jít osobním příkladem. Jako kritik podle mě v mnoha ohledech prohnilého neziskového sektoru u nás jsem proto založil obecně prospěšnou společnost, které jsem ředitelem, a která se stará o jednu z nevýznamnějších národních kulturních památek České republiky – to vše bez veřejných peněz z EU, státu či municipality, abych lidem u nás průběžně názorně ukazoval, a že to jde i bez dotací, a že dotace jsou systémovým korupčním prostředím. Tuto moji filozofii projektu a nenásilnou a pozitivní edukaci společnosti ocenili a osobně veřejně podpořili například Beata Rajská, Václav Hudeček, Jan Pirk, Martin Kratochvíl, Radim Jančura, Livie Klausová, Václav Marhoul, nebo Roman Šebrle. To je moje cesta. Osobní praxe zaměřená na cíl, nikoli sdílená teorie.

Děkuji za Váš čas, věnovaný tomuto úvodnímu příspěvku. Chci, aby bylo hned od začátku jasno, kdo jsem, co mám za sebou, co nabízím a jaké mám cíle. Aby nemohlo dojít k pochybnostem o mých motivacích, a aby v případě, že Vaši důvěru získám, nebylo pochyb na základě čeho a proč. V mých očích je Strana svobodných občanů politickou stranou, která nebyla založena proto, aby spasila svět a bojovala za svobody lidí na planetě Zemi jako celku, ale ani za svobody lidí za našimi státními hranicemi. Svobodní byli založeni proto, aby hájili zájmy občanů České republiky a jejich svobody uvnitř státu, a aby získali za tímto účelem politickou moc. Tomu jsem, se vším, co jsem napsal výše, připraven obětovat následující dva roky svého života.

Žádám Vás zdvořile o hlas v nadcházejících volbách a přeji Straně svobodných občanů, ale zejména k Vám domů, vše dobré.

S úctou

František Matějka  ·   16.11.2015

Archiv

Káles: Výsledek pamlskové vyhlášky? Párky vařené v rychlovarné konvici

Káles: Výsledek pamlskové vyhlášky? Párky vařené v rychlovarné konvici

Asi už jste slyšeli o gymnáziu v Uherském Hradišti, kde se studenti rozhodli protestovat proti nesmyslné pamlskové vyhlášce zakazující prodej většiny potravin na školách tak, že si v šatnách o přestávce otevřeli…

  ·   22.02.2017

Svobodní v médiích: stávka živnostníků, dění v Evropském parlamentu i maturita z matematiky

Svobodní v médiích: stávka živnostníků, dění v Evropském parlamentu i maturita z matematiky

Články, zmínky či citace 15. - 22. února 2017 16. 2. zveřejnily Byznys noviny článek o naší plánované akci na podporu živnostníků Svobodní organizují celostátní stávku všech živnostníků. Na protest proti Babišově EET:…

  ·   22.02.2017

Brčková: Zemědělče, chceš dotaci? Staň se neplatičem!

Brčková: Zemědělče, chceš dotaci? Staň se neplatičem!

I když nejsou státní dotace dobrým nástrojem pro podporu soukromého sektoru, bohužel existují. Normální člověk se selským rozumem by předpokládal, že když už stát tyto „dárečky“ rozdává, rozdává je především těm, kdo…

  ·   21.02.2017

Svobodní „nechají“ rozeznít sirény. 1. března bude stávka

Svobodní „nechají“ rozeznít sirény. 1. března bude stávka

Předseda Svobodných a europoslanec Petr Mach představil novinářům podobu Stávky živnostníků. Ta se uskuteční 1. března od 12.00 a potrvá symbolické tři minuty. Podnikatelé tím budou protestovat proti zavádění EET. „Je…

  ·   20.02.2017

Novotný: Čeští lodníci versus děčínský finanční úřad

Novotný: Čeští lodníci versus děčínský finanční úřad

...Zpěněná voda bičuje břehy řeky Mázy. Voda jemně šplíchá kolem sebe a vláhou smáčí listopadový vzduch nedalekého průmyslového města Venlo ve východním Nizozemsku. Remorkér tlačící před sebou člun má namířeno severně…

  ·   16.02.2017
Přihlášení - vstup pro členy a příznivce