Barbora Barcalová

Vážení Svobodní,

K mé kandidatuře na jednoho z místopředsedů Svobodných mne vede zejména program strany a její filosofie. Není důležité, jak dlouho je člověk členem strany, důležité je, jaké zastává názory a postoje.

Předseda strany a její místopředsedové by měli udávat směr, jakým se bude strana ubírat, jaká témata ve volbách zvolí jako stěžejní.

Jsem přesvědčena, že nikoliv jen daně omezují občany na jejich svobodě. Daleko větší riziko spatřuji v současném policejním státě, kterým se Česká republika stala. Nedotknutelnost základních práv občanů České republiky, jejich svoboda a nezávislost, jsou hodnoty, které jsou v této zemi nad míru potlačovány. Naprosto souhlasím se zrušením daně z příjmu, ale opravdovým krokem ke svobodné zemi je omezení moci police, a státních zástupců a radikální změna trestního zákoníku. Není možné, aby hodnota peněz byla postavena nad hodnotu lidského života, jak tomu je v současnosti.

Jako příklad reforem uvádím:

  • Není možný odposlech telekomunikačního zařízení nebo osob bez souhlasu soudu

  • Zavedení existence zákonného státního zástupce – zamezení delegace trestních kauz do spřízněných regionů

  • Zamezit institutu vazebního soudce v rámci víkendových služeb soudců

  • Kontrola a vyhodnocování nasazených odposlechů (dnes často zneužíváno; nikdo se nedozví, že byl odposloucháván etc.)

  • Efektivní potírání korupce namísto propagandistického „boje proti korupci“

  • Zamezit rozšiřování pravomocí státních zástupců – vytváření korupčního prostředí. Dnes státní zástupci mohou rozhodnout o propuštění obviněného z vazby, zastavit případně nezahájit trestní stíhání, mohou sjednat dohodu o vině a trestu, byť s formálním souhlasem soudu. Nejsou však nezávislí.

Dalším tématem, který ve volbách Svobodným chybělo byla rodina a rodinná politika. Každá prosperující země potřebuje zvýšit porodnost, mít více mladých a produktivních občanů než důchodců.

Příklady:

  • Daňové úlevy pro rodiče

  • Školné jako daňově uznatelný náklad pro rodiče/odečitatelná položka

  • Efektivní podpora státních a soukromých škol

  • Zefektivnění a zjednodušení sociálních dávek

Volební hesla typu „Volte Svobodné“ nestačí. Svobodní mají výborný politický program, ale kolik voličů čte politické programy. Strana potřebuje na billboardech více tváří a konkrétní program reforem - změn. Pravicový volič je zpravidla volič vzdělaný, který chce znát konkrétní fakta. Jsem si jista, že s takovýmito tématy nebudou Svobodní bojovat o 5%, ale mohou mířit mnohem výš.

Mirek Topolánek jednou v rozhovoru, který mi utkvěl v hlavě řekl, že neubylo pravicových voličů, ale nemá je kdo oslovit. Měli by to být právě Svobodní, kteří celé pravicové spektrum doslova pohltí.

Ruku v ruce s volebními kampaněmi je i finanční stránka. Jako místopředsedkyně bych se zaměřila rovněž na přísun financí do pokladny Svobodných.

Mgr. Barbora Barcalová, MBA  ·   16.11.2015

Archiv

Svobodné povede Petr Mach

Svobodné povede Petr Mach

Předsedou Svobodných se stal Petr Mach. Rozhodli o tom členové strany v elektronickém hlasování, které skončilo 22. ledna ve 20.00. Petr Mach získal v tajné volbě 301 hlasů. Jeho vyzyvatelé Martin Pánek 128 hlasů a…

  ·   22.01.2017

Šebek: Naše soukromí a svobody jsou v ohrožení

Šebek: Naše soukromí a svobody jsou v ohrožení

Na půdě Poslanecké sněmovny se nyní projednává novela zákona, která zásadně změní občanské svobody této země! Proti tomuto zákonu se již zvedla vlna odporu a další lidé se přidávají. Přijetím této podoby zákona by bylo…

  ·   21.01.2017

Káles: Ministerstvo zase perlí, stanovuje počet kuchařů podle počtu porcí

Káles: Ministerstvo zase perlí, stanovuje počet kuchařů podle počtu porcí

Počet zaměstnanců ve školní kuchyni by se podle ministerstva školství měl řídit počtem uvařených porcí. Vzniká tak další ministerská tabulka, která bude školám něco diktovat. Po pamlskové vyhlášce je to další zbytečná…

  ·   20.01.2017

Politici nemají právo vychovávat občany

Politici nemají právo vychovávat občany

Svobodní prosazují právo soukromých vlastníků rozhodnout si, jak naloží se svým vlastním majetkem. Podnikatelé musí mít právo si rozhodnout, zda jejich restaurace bude kuřácká či nekuřácká, a zákazníci musí mít právo si…

  ·   19.01.2017

Svobodní v médiích: o sexy pravičácích, brexitu, o volbě šéfa Evropského parlamentu a předsedy Svobodných

Svobodní v médiích: o sexy pravičácích, brexitu, o volbě šéfa Evropského parlamentu a předsedy Svobodných

Články, zmínky či citace 11. - 18. ledna 2017 Hned na začátku gratulujeme Radimu Smetkovi a Petru Machovi, kteří se 16. 1. dostali do výběru přitažlivých mužů serveru expres.cz v článku Pravičáci jsou prý víc sexy než…

  ·   18.01.2017
Přihlášení - vstup pro členy a příznivce