Rodina
Narodil jsem se 23. 11. 1950 v Berouně. Bydlel jsem do roku 1962 v Podbořanech a od roku 1962 v Praze, kde jsem složil maturitu a vystudoval FVL UK.
 
Vzdělání
V roce 1975 jsem promoval na Fakultě všeobecného lékařství UK.
 
Práce
Od roku 1975 pracuji v Příbrami, nejprve jako zaměstnanec, a od roku 1993 i jako soukromý lékař. Věnuji se chirurgii a cévní chirurgii.
 
Politika
Jsem členem Strany svobodných občanů od roku 2011. Nebyl jsem členem KSČ.

Moje názory

ANO:
 • vystoupení z EU
 • snížení daňové zátěže
 • vlastenectví-není totožné s nacionalismem
 • svobodě , samostatnosti a odpovědnosti
 • chráněné krajinné oblasti Brdy
 • opravdu svobodné volbě lékaře
 
NE:
 • pokusům vyvolat válečný konflikt v Evropě
 • zvyšování daní
 • těžbě břidlicového plyn současnými technologiemi
 • těžbě zlata kyanidovým loužením
 • regulačním poplatkům ve zdravotnictví.
 • registračním pokladnám

 

Zájmy
Ve volném čase se věnuji rybaření, zahrádkaření, šachu, turistice a včelaření.
 

  ·   18.08.2014
Přihlášení - vstup pro členy a příznivce