Rodina

Narodil jsem se 24. února 1957 v Rychnově nad Kněžnou. Jsem občanem České republiky, ženatý, a otcem dvou synů.

 

Vzdělání

Po absolvování ZDŠ v roce 1972 jsem téhož roku nastoupil učební obor Provozní chemik při VCHZ Syntesia v Pardubicích, ze kterého jsem následující školní rok přestoupil na Střední průmyslovou školu chemickou v Pardubicích, obor chemická technologie, větev kontrolně analytická.

V 1976 jsem začal studovat na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze, obor fyzika, zaměření biofyzika a chemická fyzika. Studia jsem ukončil získáním titulu doktor přírodních věd (RNDr.)

Zvládám pasivně a aktivně angličtinu a ruštinu na úrovni běžné společenské komunikace, případně technickou angličtinu v oblasti fyziky.

 

Práce

Po osmiletém působení ve Výzkumném ústavu elektrotechnické keramiky v Hradci Králové jsem v roce 1991 spoluzaložil konsorcium a později firmu Vega spol. s r. o., ve které jsem měl zprvu 50%, později třetinový a od roku 2001 stoprocentní podíl.

Firma se od počátku začala zaměřovat a postupně vyprofilovala jako vydavatelství odborných technických časopisů. Nejstarší je celostátní měsíčník Stavebnictví a interiér, určený pro architekty, stavební inženýry a širší veřejnost zaměřenou na výstavbu. Jeho začátek sahá do roku 1993.

Další tituly jsou Stavební technika, Těžební stroje, nejmladší je AGROjounal. Všechny tištěné tituly mají internetovou verzi.

Ve své firmě pracuji na pozici šéfredaktora časopisu Stavebnictví a interiér. Kromě manažerských úkolů se zde aktivně věnuji problémům fyziky pevných látek a chemické fyziky ve stavebnictví a stavební fyzice.

 

Politika
V politice jsem se nikdy aktivně neangažoval, v minulosti jsem nebyl členem žádné politické strany. To se změnilo v roce 2014, kdy jsem vstoupil ke Svobodným a začal kandidovat do zastupitelstva.

Důvodem je nejen má svobodomyslnost a možnost svobodného jednání, které mohu jako majitel soukromé firmy do jisté míry uplatňovat, ale také to, že cítím závazek napomoci, aby svoboda nevyklízela prostor rozpínajícímu se státu a jeho korporativním a protektorským iluzím.

 

Názory

Ze zkušenosti odvozuji, že pokrok, nejen technologický, vyžaduje svobodného člověka. A že jen svobodní lidé budují pokrok a s ním i lidskost. Kdo podkopává svobodu, ničí lidskost.

 

Záliby

Sport, četba, turistika, jogínské cvičení. Poslouchám hudbu všech žánrů, nejsem ale muzikant. Jsem experimentální fyzik, zajímám se o vědu a její popularizaci, vedu technický časopis, kde se zaměřuji na stavební fyziku. Mám doma a v práci malou experimentální dílnu.    

 

Autonehoda
V květnu roku 1989 jsem v důsledku mikrospánku vjel s osobním vozem do protisměru a zavinil srážku s dvěma cyklisty, kteří zemřeli. Na výkon trestu v délce trvání dvou let se vztahovala amnestie prezidenta republiky z téhož roku.

 

Kontakt

hejhalek@vega.cz

777 844 404

www.hejhalek.cz

 


  ·   18.08.2014
Přihlášení - vstup pro členy a příznivce