Jsme česká politická strana, používáme zkratku Svobodní a působíme ve všech krajích České republiky. V minulých volbách jsme obdrželi 122 564 hlasů. Naším nejvyšším cílem je svoboda každého jednotlivce. Tím se budeme vždy odlišovat od naší konkurence. Boj za svobodu nikdy nekončí a svoboda je hodnotou, která byla, je a bude vždy ohrožena - především státní mocí.

Chceme snížit vliv státu na životy občanů. Chceme lidem vrátit svobodu volby tam, kde nám ji stát vzal. Věříme, že protikladem zkorumpovaného systému je úcta k férové soutěži. Chceme výrazně omezit výdaje státu tak, aby stát lidem nemusel brát téměř polovinu peněz, které vydělají. Lidé si mají sami rozhodovat o tom, jak naloží se svými penězi, není nutné, aby v takové míře odváděli peníze státu a aby o nich pak rozhodovali politici. Dobrosrdečnost lidí je zardoušena tím, že se stát pokouší dělat dobré skutky z veřejných peněz. Lidé mají mít svobodu v tom, jaké hodnoty chtějí ctít a vyznávat. Stát nemá právo vnucovat lidem své hodnoty a demokratický stát musí respektovat vůli občanů, ne ji ovlivňovat nebo měnit.

To je podstata politiky Svobodných!

Zajímají vás naše recepty na konkrétní oblasti? Přečtěte si ve volebním programu témata, která vás zajímají. Pokud vás naše řešení zaujme, přečtěte si celý náš program.

Pokud vás tyto myšlenky oslovují, staňte se členem nebo příznivcem Svobodných!

V roce 2015 se Svobodní stali součástí ADDE (Alliance for Direct Democracy in Europe). Členskými stranami jsou také další strany z frakce v Evropském parlamentu včetně britské UKIP a některé další menší strany bez zastupení v EP. 


  ·   09.02.2014
Přihlášení - vstup pro členy a příznivce