Svobodní zveřejňují Výroční zprávu. Rok 2012 skončili se ziskem 384 tisíc Kč

Strana svobodných občanů podala 2.4.2013 do Poslanecké sněmovny Výroční finanční zprávu za rok 2012 dle Zákona o sdružování v politických stranách a hnutích. Ta je k dispozici k nahlédnutí v knihovně Poslanecké sněmovny a níže zde na této stránce. Jak vyplývá ze zprávy, Svobodní hospodařili v roce 2012 se ziskem 384 tisíc korun a získali dary od více než 1100 osob (většinou šlo o příspěvky zeregistrovaných příznivců).

Svobodní zveřejňují zprávu zde na své internetové stránce: 

Průvodní dopis s razítkem podatelny

Část I – Účetní závěrka (rozvaha, výkaz zisku a ztráty)

Příloha k účetní závěrce

Část II – Zpráva auditora o ověření účetní závěrky

Část III – Přehled o celkových příjmech a o výdajích politické strany

Část IV – Přehled o přijatých darech a dárcích

Část V – Přehled o hodnotě majetku nabytého dědictvím – žádné

Část VI – Přehled o členech politické strany / politického hnutí, jejichž celkový členský příspěvek za rok je vyšší než 50 000 Kč – žádné

Darovací smlouvy dárců, jejichž dary přesáhly v kalendářním roce 50.000 Kč

Zpráva za předchozí rok:

https://www.svobodni.cz/media/stanoviska-strany/1466-svobodni-zverejnuji-vyrocni-financni-zpravu-za-rok-2011/

Petr Mach
3.4.2013
www.svobodni.cz

Ohodnoťte článek:

(1 hlas)

Na toto téma jsme napsali

https://www.svobodni.cz/clanky/pilc-dotacni-system-sniz…

Pilc: Dotační systém snižuje naši životní úroveň

Lidé často mluví o tom, o kolik jsme z EU dostali víc peněz, než jsme do Evropské unie poslali. Ale jak kdo, že? Běžný daňový poplatník platí, majitelé různých dotovaných podniků inkasují.

https://www.svobodni.cz/clanky/zalom-ruda-zare-nad-stra…

Po minulých volbách do europarlamentu zavítal na sněm S…

Zálom: Rudá záře nad Strakovou akademií

Tak jsme se konečně dočkali! Máme vládu s podporou parlamentu! Jak jsme bez ní vůbec ten více než půlrok mohli žít, že?

Pomozte nám

Staňte se příznivcem

Získejte možnost hlasovat v otevřených primárkách. Dostávejte pravidelné aktuality Svobodných do e-mailové schránky a pozvánky na naše akce.
Chci se stát příznivcem

Staňte se členem

Spolurozhodujte o politice Svobodných na jednotlivých úrovních. Účastněte se dění uvnitř Svobodných a volte kandidáty a orgány strany.
Chci se stát členem

Přispějte finančně

Přispějte Svobodným na jejich transparentní účet a podpořte důležitou volební kampaň v tomto roce.
Chci finančně přispět