Hezký den, jsem SvoBOT. Můžete se mě zeptat na cokoli ohledně programu Svobodných. Naučil jsem se moudrosti Libora Vondráčka a politické názory strany Svobodní.

Svobodní zveřejňují Výroční finanční zprávu za rok 2011

Strana svobodných občanů podala 30.3.2012 do Poslanecké sněmovny Výroční finanční zprávu za rok 2011 dle Zákona o sdružování v politických stranách a hnutích. Jak vyplývá ze zprávy, Svobodní získali v roce 2011 dary od více než 500 osob (většinou šlo o příspěvky zeregistrovaných příznivců).

Svobodní zveřejňují zprávu zde na své internetové stránce:

Část I – Účetní závěrka (rozvaha, výkaz zisku a ztráty)

Příloha k účetní závěrce

Část II – Zpráva auditora o ověření účetní závěrky

Část III a) Přehled o celkových příjmech a o výdajích politické strany / politického hnutí

Část III b) Přehled o výdajích politické strany / politického hnutí

Část IV – Přehled o přijatých darech a dárcích

Část V – Přehled o hodnotě majetku nabytého dědictvím – žádné

Část VI – Přehled o členech politické strany / politického hnutí, jejichž celkový členský příspěvek za rok je vyšší než 50 000 Kč – žádné

Darovací smlouvy dárců, jejichž dary přesáhly v kalendářním roce 50.000 Kč– žádné

 

Loni se Svobodní potýkali s návrhem vlády na pozastavení činnosti kvůli tomu, že jedna z dokládaných darovacích smluv nebyla úředně ověřená. Vláda následně svoji žalobu na Stranu svobodných občanů k Nejvyššímu správnímu soudu stáhla, poté, co byla do Sněmovny doplněna místo obyčejné kopie smlouvy „úředně ověřená“ kopie. Loni zveřejnili Svobodní zprávu za přechozí rok zde: https://www.svobodni.cz/media/tiskove-zpravy/1343-vlada-nemela-duvod-adat-pozastaveni-cinnosti-svobodnych-zverejnujeme-vyrocn

Petr Mach
předseda
30.3.2012