Svobodní k „psí vyhlášce“: Kompromisní návrh

V Praze se chystá nová vyhláška ,,O stanovení pravidel pro pohyb psů na veřejném prostranství na území hlavního města Prahy". Všechny městské části by měly do konce srpna magistrátní návrh projednat a vyjádřit své stanovisko.

Svobodní v Praze 4 se proto obrátili na starostu Prahy 4 se svým návrhem úprav této vyhlášky a žádají, aby MČ Praha 4 magistrátní návrh zásadně odmítla, a to přinejmenším z následujících pěti důvodů:

1. Vyhláška je postavená na presumpci viny. Protože existuje malý počet nezodpovědných majitelů, je zaváděna paušální povinnost dopadající na všechny slušné. Tento princip, ač v dnešní době velmi oblíbený, je neslučitelný se základními demokratickými přístupy.
2. Koncentrace psů na menší „povolené“ plochy nutně povede naopak k nárůstu konfliktů mezi nimi, což je v rozporu s tvrzením v důvodové zprávě, že jde také o ochranu samotných psů před týráním (v důsledku zranění jinými psy).
3. Důsledné vymáhání takové vyhlášky je s ohledem na počet psů (cca 100 tisíc) ku počtu strážníků Městské police (několik set pochůzkářů) fakticky nemožné. Proklamovaného cíle (bezpečnost občanů) tak stejně nemůže být dosaženo Vyhláška bude spíše sloužit jako nástroj pro snadný výběr pokut a „angažované" udávání se mezí spoluobčany.
4. Ačkoliv samotná Praha 4 zřejmě bude schopná nabídnout relativní dostatek ploch pro volný pohyb, jiné MČ budou mít velké problémy a narazí na pochopitelný odbor organizací na ochranu zvířat. Další omezovat pohyb psů na svém území nechtějí vůbec. Vyhláška jako celek proto ani nemusí vstoupit v platnost. Praha 4 by se tak stala pouze aktivistickou MČ, která veřejně deklaruje negativní postoj ke psům a podporu nedemokratických nástrojů na kontrolu společnosti a veřejného života.
5. Krom jiného návrh obsahuje absolutní zákaz vstupu psů na cyklostezky, což je s ohledem na rozsah sítě cyklostezek v Praze zcela absurdní požadavek.

Svobodní v Praze 4 jsou přesvědčeni, že se Praha obejde i bez vyhlášky. l v současném právním řádu existují nástroje, jak umravnit neukázněné majitele psů ochránit zájmy a zdraví ostatních osob ve veřejném prostoru. Jako případný kompromis tedy navrhují toto znění klíčové pasáže:

Držitel je povinen:

1. zamezit vstupu psa do veřejných prostranství specifikovaných v příloze č. 1 této vyhlášky;

2. vést psa na vodítku na veřejných prostranstvích specifikovaných v příloze č. 2 této vyhlášky;

3. v ostatních případech vhodným prostředkem (slovním povelem či fyzickým prostředkem – vodítko, náhubek) zajistit, aby pohybem jeho psa nebyla ohrožena bezpečnost ostatních uživatelů veřejného prostoru (zejm. kolemjdoucí osoby a cizí psi).

Svobodní Prahy 4 také starostu vyzývají k osobní schůzce, nejlépe za účasti zástupců organizací na ochranu zvířat, kteří budou schopni předložit další odborné argumenty.

Celý dopis pro starostu Prahy 4 je zde

V Praze dne 5. srpna 2015

Kontakty:

Alois Sečkár, koordinátor pobočky Praha 4
tel.: 721 302 700, seckar@svobodni.cz

Kateřina Kašparová, tisková mluvčí Svobodných
tel.: 736 530 384, e-mail: kasparova@svobodni.cz
 

Ilustr. foto: Táňa Kottová

Ohodnoťte článek:

(1 hlas)

Na toto téma jsme napsali

Kropš: Utopické filosofie

Za utopické filosofie jsou většinově považovány radikálně levicové filosofie. Například komunismus, kde lidé budou společnými vlastníky průmyslu, kde nebudou lidé různých majetkových tříd. Kde lidé budou pracovat proto, aby se i ti ostatní měli dobře a budou spotřebovávat jen to, co opravdu potřebují, aby zbylo i na ostatní.

„Nedostatečná příprava předpisů ze strany ministerstva …

Václav Klaus ml. o Svobodě projevu a Lepšolidech….

Kříž: Pár slov o sociální politice

Znáte to… obrátí se na vás příbuzný či kamarád s prosbou, zda byste mu nemohli půjčit, protože se dostal do problémů a nemá na to či ono. Zvážíte své možnosti postrádat požadovaný obnos, zeptáte se, jak a kdy vám půjčenou sumu chce vrátit, zvážíte nakolik je vám žadatel blízký a jak moc mu věříte, resp. jak moc mu chcete pomoci… a buďto mu půjčíte, nebo ho odmítnete. Tomu se říká „svoboda rozhodování o svém majetku“.

Werner: Publikovat na Facebooku není „přirozeným právem“

Hysterické útoky, zahrnující srovnávání s nacisty, kterými Václav Klaus ml. častuje soukromou společnost, jejíž sociální sítě se stal dobrovolným uživatelem, souhlasícím s podmínkami užívání, kvůli tomu, že mu v souladu s těmito podmínkami mažou příspěvky a blokují účet, jen poukazují na to, že ačkoliv se Václav Klaus neustále zaklíná pravičáctvím, jeho myšlení je v tomto případě značně kolektivistické.

Pomozte nám

Staňte se příznivcem

Získejte možnost hlasovat v otevřených primárkách. Dostávejte pravidelné aktuality Svobodných do e-mailové schránky a pozvánky na naše akce.
Chci se stát příznivcem

Staňte se členem

Spolurozhodujte o politice Svobodných na jednotlivých úrovních. Účastněte se dění uvnitř Svobodných a volte kandidáty a orgány strany.
Chci se stát členem

Přispějte finančně

Přispějte Svobodným na jejich transparentní účet a podpořte důležitou volební kampaň v tomto roce.
Chci finančně přispět