Pokud bychom tento příměr vzali do důsledků, najdeme pouze několik paralel v tomto jinak poměrně kostrbatém srovnání. Současný vývoj Řecka a jeho vztah k institucím a partnerům v rámci Evropské unie však zobrazuje podobné schéma problému, jaký jsme pozorovali v devadesátých letech minulého století v zemích bývalé Jugoslávie. V národech, které jsou uměle tlačeny k bytí ve větším nadnárodním celku, se kterým nejsou vnitřně ztotožněni, se v době ekonomických či jiných potíží projevují značné odstředivé tendence.

Ačkoliv byla situace v Jugoslávii v mnoha ohledech výrazně nesrovnatelná (historické konsekvence, vnější vlivy, dlouhotrvající mediální masáž jednotlivých etnik, tlak nacionalistické rétoriky politiků vůči obyvatelstvu atpod.), výše popsaná základní paralela platí. Obyvatelé evropské unie, pokud se jich zeptáte na původ, v drtivé většině neřeknou, že jsou Evropané. Odpoví, že jsou Němci, Francouzi, Řekové, Češi atd. Jakýkoliv zásah od partnerských institucí nebo států v rámci Evropské unie tak vnímají jako vnější a přirozeně nechtěný (pominu-li fakt, že aktuální brojení řeckého obyvatelstva proti Německu a Francii míří špatným směrem, neboť problémy si způsobili především Řekové sami).

Dovolím si ještě jedno srovnání, totiž situaci Československa v letech 1991–1992. Pokud opět pomineme nesporný vliv politických elit na veřejné mínění tehdejší doby, zejména pak na slovenské straně, lze konstatovat, že momentálně jsou od roku 1990 vztahy našich dvou národů historicky nejlepší. Důvod je zřejmý. Překonali jsme odstředivé tendence, realizovali odluku a dále uměle nedrželi vzájemnou nevraživost v papinově hrnci lásky a porozumění našich národů.

Totéž (tedy odluka) musí nyní nastat v případě Řecka, dříve než bude ještě více pozdě (tím samozřejmě nemyslím potenciální válečný konflikt). Důvody již jednoznačně vybublávají na povrch: růst nacionalismu a radikálních názorů nejen na evropské instituce, ale i na ostatní národy tohoto společenství je nebezpečný a nežádoucí. Přičemž současná modrožlutá sebedestruktivní politika strkání hlavy do písku tuto časovanou bombu jen dále podněcuje.

Jan Polanecký je příznivec Svobodných  ·   23.02.2012

Archiv

David Bartas: Odchod z EU by byl odvážný, ale stojí za ten risk

David Bartas: Odchod z EU by byl odvážný, ale stojí za ten risk

Řekněme, že od 1. 1. 2016, tedy po 12 letech, vystoupíme z EU. Co se stane? Poznáme to vůbec nějak, nebo se pro nás vůbec nic nezmění? Je možné, že se staneme druhým Švýcarskem a naše ekonomika odchodem z EU ještě…

  ·   03.10.2015

Jan Polanecký: Zbraň do každé rodiny aneb zbraněmi k bezpečnosti

Jan Polanecký: Zbraň do každé rodiny aneb zbraněmi k bezpečnosti

Opakuje se to stále dokola jako absurdní divadlo. Šílenec postřílí studenty ve škole nebo kolemjdoucí na ulici a politici křičí, že je třeba ztížit přístup veřejnosti ke zbraním nebo je úplně zakázat. Je to však logika…

  ·   02.10.2015

Jordanka Jirásková: Co brání české vládě dostat odebrané bratry z Norska? Možná jen neschopnost a výmluvy

Jordanka Jirásková: Co brání české vládě dostat odebrané bratry z Norska? Možná jen neschopnost a výmluvy

17. září byl poslední den dlouho očekávaného jednání komise o dalším osudu Evy Michalákové a jejích dvou synů - komise je v Norsku něco jako předstupeň soudu první instance. Eva Michaláková už se soudí o své děti již 4…

  ·   29.09.2015

Demonstrace Svobodných: Chceme vystoupit z EU! A vzkaz P. Macha prezidentovi: Sundejte ten modrý hadr s hvězdami z Pražského hradu.

Demonstrace Svobodných: Chceme vystoupit z EU! A vzkaz P. Macha prezidentovi: Sundejte ten modrý hadr s hvězdami z Pražského hradu.

V pondělí 28. září, na Státní svátek Den české státnosti, uspořádali Svobodní v Praze na Jungmannově nám. demonstraci proti kvótám na uprchlíky a za referendum o vystoupení z EU. Zúčastnilo se asi 500 lidí a na naši…

  ·   28.09.2015

Svobodní v médiích: Hodně o kvótách na uprchlíky a o dění v obcích

Svobodní v médiích: Hodně o kvótách na uprchlíky a o dění v obcích

Na čtvrtek 17. září bylo svoláno mimořádné jednání pléna Evropského parlamentu o kvótách na uprchlíky. Den předtím jsme k tomu vydali stanovisko, objevilo se na Parlamentních listech. EP nakonec odhlasoval návrh…

  ·   27.09.2015
Přihlášení - vstup pro členy a příznivce