Vítejte v aplikaci Vyrovnejte rozpočet a ještě si snižte daně.

Je to snadné, stačí vybrat pouze zlomek opatření v seznamu. A to, co dosud nedokázali politici je hotovo. Rozpočet vyrovnán. A můžete zvolit, kde škrtat a kde ne. Dokonce můžete výdaje státu snížit natolik, že získáte vyrovnaný rozpočet i při zrušení vybraných daní, například Daně z příjmu fyzických osob.

Vysvětlení, čím se zabývají úřady navrhované na zrušení, najdete stránkách časopisu Laissez Faire .

Uváděné částky jsou podloženy na reálném základu a stanoveny ekonomy.


Příjmy:
1 080 767 603 000 Kč
Výdaje:
1 112 167 435 000 Kč
Úroky:
68 600 168 000 Kč
Bilance:
-100 000 000 000 Kč
  Sdílet výsledek na Facebook   Sdílet výsledek na Google+   Sdílet výsledek na Twitter

Rušení daní

Daň darovací -116 000 000 Kč
Daň dědická -18 000 000 Kč
Daň silniční -4 640 000 000 Kč
Daň z nemovitostí -6 570 000 000 Kč
Daň z převodu nemovitostí -7 140 000 000 Kč
Daň z příjmu fyzických osob -119 000 000 000 Kč
Daně z elektřiny, uhlí a plynu -2 500 000 000 Kč
Sjednocení DPH na 15 %* -40 310 000 000 Kč

Nové příjmy

Zrušení přimíchávání biopaliv (dodatečný výnos na spotřební dani) 5 000 000 000 Kč
Úprava daně z vína (aby byl nově příjemcem výnosu stát) 27 000 000 Kč
Výnos ze zrušení 9. tříd základní školy 12 000 000 000 Kč

Úspory na výdajové straně

Zrušení dotací politickým stranám 500 000 000 Kč
Zrušení dotací filmařům 500 000 000 Kč
Úplné zrušení podpory stavebního spoření 5 800 000 000 Kč
Zrušení dotací na penzijní připojištění 574 800 000 Kč
Zrušení investičních pobídek a podpory exportu 7 500 000 000 Kč
Zrušení rekvalifikačních školení pro nezaměstnané 7 500 000 000 Kč
Zrušení dotací MPSV soukromoprávním a veřejnoprávním subjektům 13 200 000 000 Kč
Zrušení dotace sportu 2 500 000 000 Kč
Roční pauza ve valorizaci důchodů 15 000 000 000 Kč
Částečný návrat sociálních dávek před populistické kroky v roce 2005 (snížení rodičovského příspěvku na 50 %) 20 000 000 000 Kč
Zrušení plateb VŠ ze státního rozpočtu (zavedení školného) 21 800 000 000 Kč
Zrušení plateb VŠ „na vědu a výzkum“ 21 750 000 000 Kč
Převedení agendy Úřadů práce na internet a telefonický kontakt 7 400 000 000 Kč
Zrušení dotací podnikům přes Ministerstvo průmyslu a obchodu 6 600 000 000 Kč
Uvolnění konkurence v MHD a zrušení dotací dopravním podnikům 19 000 000 000 Kč
Uvolnění konkurence na železnici a zrušení dotací ČD 34 000 000 000 Kč
Vystoupení z EU 42 100 000 000 Kč
Zrušení dotací na OZE 9 700 000 000 Kč
Zrušení výdajů na ochranu klimatu 2 100 000 000 Kč
Zrušení dotací na podporu regionálního rozvoje a cestovního ruchu 2 800 000 000 Kč
Zrušení dotací na podporu venkova 2 200 000 000 Kč
Zrušení dotací na podporu bydlení 460 000 000 Kč

Úspory na úrocích

Splacení části dluhu z devizových rezerv 12 500 000 000 Kč
Splacení části dluhu z prodeje státních podniků (Eurooil, hotel Thermal, Budvar, Vyškovské pivo, Krško, ČSA) 2 000 000 000 Kč

Další úspory rušením úřadů

Akademie věd ČR 4 450 000 000 Kč
Celní správa 4 800 000 000 Kč
CERMAT (Centrum pro reformu maturit) 250 000 000 Kč
CzechInvest 190 143 000 Kč
CzechTourism 428 000 000 Kč
Česká exportní banka 636 000 000 Kč
Česká obchodní inspekce 243 995 000 Kč
Český normalizační institut 150 000 000 Kč
Významná redukce Českého statistického úřadu 1 000 000 000 Kč
Český telekomunikační úřad 615 000 000 Kč
Energetický regulační úřad 199 000 000 Kč
Grantová agentura 3 300 000 000 Kč
Ministerstvo kultury 8 900 000 000 Kč
Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků 591 000 000 Kč
Správa státních hmotných rezerv 2 340 000 000 Kč
Státní fond rozvoje bydlení 1 650 000 000 Kč
Státní rostlinolékařská správa 271 000 000 Kč
Státní úřad inspekce práce 697 000 000 Kč
Státní zemědělský intervenční fond 12 237 000 000 Kč
Technologická agentura 2 600 000 000 Kč
Úřad pro hospodářskou úpravu lesů 190 000 000 Kč
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 265 000 000 Kč
Úřad pro ochranu osobních údajů 167 000 000 Kč
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových 2 000 000 000 Kč
Ústav pro studium totalitních režimů 152 000 000 Kč
Výzkumný ústav živočišné výroby 200 000 000 Kč
Zdravotní ústavy 1 500 000 000 Kč

Další úspory rušením malých úřadů

CENIA 79 000 000 Kč
Centrum dopravního výzkumu 53 000 000 Kč
Česká plemenářská inspekce 35 000 000 Kč
CzechTrade 132 449 000 Kč
Divadelní ústav 46 000 000 Kč
Evropské spotřebitelské centrum 7 000 000 Kč
Garanční fond obchodníků s cennými papíry 30 000 000 Kč
Jednotná kontaktní místa 18 000 000 Kč
Národní informační a poradenské středisko pro kulturu 32 000 000 Kč
Národní ústav lidové kultury 37 000 000 Kč
Národní vzdělávací fond 104 000 000 Kč
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 54 000 000 Kč
Rada vlády pro lidská práva a menšiny 89 000 000 Kč
Státní energetická inspekce 72 280 000 Kč
Státní fond kultury 33 000 000 Kč
Úřad Ombudsmana 94 000 000 Kč
Ústav územního rozvoje 31 000 000 Kč
Ústav zemědělských a potravinářských informací Praha 90 000 000 Kč
Vinařský fond 73 000 000 Kč
Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti 45 000 000 Kč
Výzkumný ústav práce a sociálních věcí 30 000 000 Kč
Výzkumný ústav zemědělské techniky 37 250 000 Kč

*) V této hodnotě není započítán pozitivní efekt snížení základní sazby a zjednodušení celé daně z přidané hodnoty, který by se projevil ve zvýšeném výběru daně. Tato aplikace nekalkuluje s větším výběrem žádné daně.

Poslední aktualizace: 4. října 2013


Chcete vědět, jaký vliv to bude mít na vaši peněženku? Koukněte se do naší kalkulačky!


  ·   18.12.2013
Přihlášení - vstup pro členy a příznivce