Josef Novotný: Zákaz jízdy kamionů o víkendu? Proč ne rovnou napořád!

[1] nebo „zákazu líbání muže s knírem“[2].

ČR se stala podobně hloupým unikátem díky pátečnímu zákazu jízdy nákladním automobilům nad 7,5 t a nákladním automobilům s přípojným vozidlem nad 3,5 t v čase od 17:00 do 21:00 mezi 1. červencem a 31. srpnem. V tom samém ročním období platí zákaz v sobotu od 7:00 do 13:00. No a v neděli a o svátcích je to v čase 13:00–22:00 po celý rok.[3]

Jak je to v sousedním Německu? Zákaz pro nákladní automobily nad 7,5 t platí taktéž po celý rok v neděli a o svátcích v čase 0:00–22:00 a na vyjmenovaných komunikacích v sobotu od 7:00 do 20:00.[4] Ale žádný zákaz v pátek nebo o prázdninách.

Úsměvné na tom je, že podle předpisu č. 361/2000 Sb., zákona o provozu na pozemních komunikacích, existuje řada výjimek. Výjimky se týkají například přepravy pohonných hmot, zboží podléhajícího rychlé zkáze, pošty, živých zvířat, chemických látek, výcviku řidičů atd.

Tato omezení provozu, které vymyslel ve své kuchyni Martin Bursík[5] (a tedy i Topolánkova vláda ODS+KDU+SZ) v roce 2006, má dopady na konkurenceschopnost dopravců. Je to velmi asociální nařízení, které ovlivňuje pracovní podmínky řidičů. Zatímco Bursík je dnes již pryč, tak řidiči na českých dálnicích trpí.

Při této nucené páteční přestávce řidič nesmí doručovat zboží, není placen a oficiálně ani nesmí odpočívat. To protože soudruzi z Bruselu vymysleli protichůdné nařízení EU č. 561/2006, které stanovuje přesné limity na přestávky a odpočinek pracovníků v nákladní silniční dopravě. Podle tohoto nařízení EU dopravce nesmí odměňovat řidiče v době odpočinku a řidič nesmí vykonávat žádnou činnost související s přepravou.

Podle nařízení EU č. 561/2006 např. nepřetržitá doba řízení může být maximálně 4,5 h. Za celý den „smí“ řidič najet max. 9 h, dvakrát za týden si dokonce smí „lajsnout“ 10 h. Pane nebeský, děkujeme ti za tento luxus. To není vše, jsou zde dokonce definované i délky přestávek, tedy doby odpočinku. Počítají se dokonce na minuty.

Tento levicový populistický pochleb má několik důsledků:

  • zvýšení stresu řidičů, jejich nedostatek spánku, odloučení od rodiny a nižší mzdy,
  • zavařené hlavy manažerů plánování,
  • hrozba zpoždění dodaného zboží (obzvláště v oblasti automobilové výroby, kde každá minuta mimo provoz činí neuvěřitelné ztráty),
  • zvýšená nehodovost způsobená jízdou řidičů „nadoraz,“ aby stihli „okno“
  • záporný ekonomický dopad.

Když nejede v neděli při mírném provozu, o to více pojede řidič kamionu v pondělí při plném provozu. Když řidič nedojede v pátek do zákazu, tak může být podle nařízení EU č. 561/2006 „vyjetý“ a může zůstat jen několik kilometrů od domova. Pokud pojede, hrozí mu pokuta 2500 Kč a nějaké ty body.[6]

Člověk si řekne, proč ten povyk kolem.

To protože zákony systémové dynamiky jsou neúprosné. Naši dopravci již takto čelí mnoha jiným nařízením, celním povinnostem, mýtným branám, emisním normám Euro III, IV, V, povinnostem souvisejícím s tachografem, hmotné odpovědnosti za zboží atd. Na předraženou naftu darmo vzpomínat.

Další a další nařízení mají dopad na stále zvyšující se cenu součástek, strojů, potravin a služeb. Když Antonín Prachař, ministr dopravy a neúspěšný kandidát do Senátu (ANO) přišel s nápadem ještě zvýšit mýtné o 10 % pro vozy Euro III a IV, dostal jsem záchvat. Copak bývalý viceprezident Sdružení automobilových dopravců ČESMAD Bohemia neví, že vozovky se také nijak nezlepšily o 10 %?[7]

Svobodní věří v úplně jinou alternativu. Místo populistického boje proti obyčejným lidem a zatěžujících nařízeních chceme liberalizovat dopravu ČR. Řidič kamionu není Tolkienův skřet, ale třeba táta od děcek, který potřebuje domů přivézt peníze.

Závěr:

Jaká je tedy možná alternativa? Cituji program Svobodných z voleb na podzim 2013 do Poslanecké sněmovny:

„Svobodní nepovažují mýtný systém za správné řešení, ale když už je zaveden, prosazují zavedení plovoucího tarifu: výše poplatku za vjezd na placený úsek závisí na časovém úseku dne a týdne podle toho, nakolik v daném čase poptávka převyšuje kapacitu komunikace.“[8]

Myslím, že lze zcela stejně konstatovat, že by Svobodní poslanci hlasovali i pro zrušení sporného paragrafu 43 zákona č. 361/2000 Sb., který definuje omezení jízdy některých vozidel (tedy i páteční zákaz) a soustavu výjimek s nimi související. To by umožnilo zlepšit pracovní podmínky řidičů.

Josef Novotný.
člen Svobodných a koordinátor pobočky Praha 12

Článek byl konzultován s katedrou logistiky na VŠE a předními odborníky na toto téma.

 

Komentáře členů nejsou oficiálním stanoviskem strany. Stanoviska strany naleznete pod tímto odkazem.

 


[1] Ve státě Kalifornie, USA, Zdroj: Lindsell-Roberts, Sheryl. 2004. Whacky Laws, Weird Decisions, and Strange Statutes. New York, NY: Sterling Publishing Company

[2] Ve městě Eureca, Nevada, Zdroj stejný.

[3] Oddíl 3: Zvláštní ustanovení pro provoz vozidel, paragraf 43: Omezení jízdy některých vozidel, zákon č. 361/2000 Sb.

[4] Novák a kol.: Mezinárodní kamionová doprava a zasílatelství, 2013, C H Beck

[5] Zajímavou petici lze shlédnout zde: http://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/petice-za-omezeni-jizdy-kamionu-a-za-vetsi-vyuzivani-zeleznice-v-dalkove-nakladni-doprave?sel_ids=1&ids%5Bxe8f6bf09012c748574b46a192998ab39%5D=1

[6] http://www.rozhlas.cz/zpravy/politika/_zprava/zacina-prazdninove-omezeni-jizd-kamionu-odstavna-parkoviste-ale-chybi–1370345

[7] http://www.finance.cz/zpravy/finance/430211-vlada-prerusila-jednani-o-zvyseni-mytneho/

[8] https://www.svobodni.cz/files/docs/Politicky-program.pdf

Ohodnoťte článek:

(1 hlas)