Euronesmysl č. 9: Vliv klimatických změn na rovnost žen

Popis: Evropská unie studuje vliv klimatických změn na genderovou rovnost a na základě těchto „výzkumů“ navrhuje opatření, která mají zlepšit život občanů členských zemí EU. Unie tvrdí, že rozhodnutí, která činí ženy, zatěžují životní prostředí méně, než pokud tato rozhodnutí činí muži. Klimatické změny mají navíc větší vliv na psychiku žen.

Cíl návrhu: Cílem je snížit dopady rovnosti žen na klimatické změny a také dopady klimatických změn na postavení žen.

Negativa: Tyto studie nepřináší v podstatě žádné relevantní závěry, nicméně občané členských států EU je musí hradit ze svých daní. Tyto studie navíc slouží jako podklady k dalším nesmyslným projektům, které budou opět platit daňoví poplatníci.

 

Zdroj: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-2012-0049+0+DOC+XML+V0//CS

 

Jan Schwarzbach

Ohodnoťte článek:

(1 hlas)
Dostávejte informace o Svobodných

Přihlaste si náš e-mailový odběr a buďte v obraze.